การทำแผนที่     


 


Microdrone UAV


Balloon Imaging


Elevated Imaging

 
360 Panorama


Industrial Pictures


Interior Pictures


Map Making
 

 
Video Productions  
 


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพถ่ายทางอากาศเอียง

ภาพถ่ายทางอากาศแบบทแยงมุมสูง:
ภาพถ่ายทางอากาศแบบทแยงมุมสูงจะให้มุมมองของภาพที่ล้อมรอบและ ปกคลุมพื้นที่ ที่ให้รายละเอียดมากที่สุดในภาพเดียว

 

ภาพถ่ายทางอากาศ

ภาพถ่ายทางอากาศ:
ภาพถ่ายทางอากาศคลอบคลุมในหลักวิชาการทั้งหมด โดยนำไปประยุกต์ใช้กับการวัดหาตำแหน่ง พื้นที่ ขนาดของภาพถ่ายทางอากาศที่เป็นภาพสามมิติ เพื่อจะบรรลุในการนำเสนอเป็นตัวแทนของการแบ่งอาณาเขต

 

 
 
 

  

 

 

 

 

   

 


2005-2010 Prodifact.com All rights reserved.