การถ่ายภาพโรงงานอุตสาหกรรม     


 


Microdrone UAV


Balloon Imaging


Elevated Imaging

 
360 Panorama


Industrial Pictures


Interior Pictures


Map Making
 

 
Video Productions  
 


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับความสูง 20 เมตร ระดับความสูง 50 เมตร
   
ระดับความสูง 100 เมตร ระดับความสูง 150 เมตร
 
 
 

 

 

 

 
 
 


2005-2010 Prodifact.com All rights reserved.