การถ่ายภาพจากบอลลูน     


 


Microdrone UAV


Balloon Imaging


Elevated Imaging

 
360 Panorama


Industrial Pictures


Interior Pictures


Map Making
 

 
Video Productions  
 


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิดีโอเรียลไทม์ - บอลลูนฮีเลียม:
สัญญาณวิดีโอจะถูกบันทึกและแสดงผลโดยลูกค้าและสามารถออกอากาศในเวลาจริงบนหน้าจอยักษ์หรือหน้าจอที่ยอมรับ PAL และ NTSC รูปแบบวิดีโอใด ๆ

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

   

 


2005-2010 Prodifact.com All rights reserved.