ภาพถ่ายทางอากาศ     


 


ฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็ก


การถ่ายภาพจากบอลลูน


การถ่ายภาพจากที่สูง

 
การถ่ายภาพทิวทัศน์ที่เห็นได้กว้าง 360 องศา


การถ่ายภาพโรงงานอุตสาหกรรม  


รูปภาพภายในอาคาร


การทำแผนที่
 
 

 
  บริการผลิตวิดีโอ


อัตราของเรา  
 


 

 

ภาพที่มีมูลค่าหนึ่งพันคำ

Prodifact  มีฐานที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพ เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ และเทปบันทึกภาพวิดีโอ ในความสูงเหนือระดับน้ำทะเล ในระดับปานกลางและระดับต่ำ , บอลลูนฮีเลียมแบบยึดติดกับฐาน , ULM , เฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็ก และเสาสูงสำหรับถ่ายภาพในระยะไกล


เราเสนอทางเลือกที่เคยใช้วิธีการถ่ายภาพแบบเดิม เป็นวิธีใหม่ของการถ่ายภาพทางอากาศ โดยภาพถ่ายที่อยู่ในระยะไกลๆ เราจะถ่ายภาพเข้ามาให้เห็นได้ในระยะใกล้ๆ และชัดเจนมาก ซึ่งเป็นภาพถ่ายที่ยังไม่เคยถูกถ่ายมาก่อน และด้วยวิธีการถ่ายภาพเช่นนี้ เราไม่จำเป็นจะต้องขออนุญาตการบินแต่อย่างไร เพราะเราเป็นเครื่องบินเล็กไร้คนขับ
 

ด้วยความสามารถหลากหลายของเครื่องมือของเรา จึงทำให้สามารถทำงานในสถานที่ได้หลากหลาย เช่น พื้นที่ก่อสร้าง บนพื่นที่ก่อสร้างอุตสาหกรรม , และพื้นที่ที่อยู่อาศัย , รีสอร์ท สนามกอล์ฟ , ท่าจอดเรือ , สถานที่ทางประวัติศาสตร์  และเขตสงวน
 เรายังมีภาพถ่ายและเทปบันทึกภาพวิดีโอแบบมืออาชีพให้บริการ สำหรับผู้เป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งต้องการภาพถ่ายในอาคาร เช่น วิลล่า และ โรงแรม รวมทั้งผู้ประกอบการค้า และนักอุตสาหกรรม

 
 

ไมโคร UAV, Hellium โปรแกรมบอลลูนและโซลูชั่นอุตสาหกรรม

 
ถ่ายภาพทางอากาศ
บริการตรวจสอบทางอากาศ
การเฝ้าระวังทางอากาศ
บริการจัดทำแผนที่ทางอากาศ
วิดีโอทางอากาศ
 

วิลล่า แหล่งช้อปปิ้ง อุตสาหกรรม
     

สถานที่ก่อสร้าง

การท่องเที่ยว

การจัดงานต่างๆ

     

ป่า

พืชผลทางการเกษตร การทำแผนที่
 

 


2005-2010 Prodifact.com All rights reserved.